Gwarancja

Lodówki kosmetyczne Frig objęte są 24 miesięczną gwarancją.

W przypadku naprawy gwarancyjnej musisz tylko spakować produkt tak, aby nie uszkodził się w transporcie i wysłać go do nas, my zajmujemy się resztą!
W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania paczki otrzymasz od nas decyzję gwarancyjną oraz decyzję o naprawie przedmiotu lub wymianie na nowy.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Frig) – o ile posiadane urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

• Ochrona gwarancyjna świadczona jest tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
• Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu. W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
• Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Frig.
• Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności, koszt dostarczenia urządzenia do Producenta oraz koszt naprawy ponosi Kupujący.
• Pozostałe kwestie, nie omówione powyżej, reguluje obowiązujący Kodeks Cywilny.

Gwarancja nie obejmuje

• Uszkodzeń wynikających z nieprzeprowadzenia zalecanej konserwacji urządzenia.
• Przypadkowych uszkodzeń, usterek wynikających z zaniedbań, nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz niestosowania się do instrukcji obsługi lodówki.
• Używania urządzenia w celu innym niż chłodzenie kosmetyków oraz ogrzewanie maseczek.
• Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż pracownicy firmy Frig.
• Normalnego zużycia w wyniku użytkowania.    

Ważne informacje

• W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego znajdujący się poniżej.
• Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis Gwaranta, który na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.
• Zgłoszenie serwisowe (nadany numer serwisowy) ważne jest przez okres 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania.
• Przesyłka musi zawierać lodówkę z kompletnym wyposażeniem i kopią dowodu zakupu. Paczka musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem i oznakowana napisem OSTROŻNIE. Przesyłka musi być ubezpieczona. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia powstałe podczas transportu z powodu złego zabezpieczenia.
• Aby przesłać reklamowaną lodówkę do naprawy, należy skorzystać z usług firmy kurierskiej wskazanej przez firmę Frig i zastosować się do wskazówek podanych w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia. UWAGA! Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
• W sytuacji gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. W sytuacji gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową + koszt transportu zwrotnego.
• W sytuacji gdy Nabywca nie akceptuje kosztów naprawy urządzenia po okresie gwarancyjnym, pobierana jest opłata za diagnozę serwisową w kwocie 50zł.
• Dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia do naprawy jest wiadomość mailowa wysłana po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem.
• Informacje o powierzonym do naprawy sprzęcie można uzyskać u Gwaranta (preferowany kontakt pocztą elektroniczną – [email protected] – w temacie należy wpisać numer serwisowy)
• Po dokonaniu naprawy sprzęt odsyłany jest bezpłatnie na adres podany podczas wypełniania formularza serwisowego.
• W przypadku otrzymania urządzenia przez serwis bez wypełnionego zgłoszenia serwisowego, urządzenie zostanie odesłane do nadawcy w ciągu 7 dni od odebrania urządzenia.

Zgłoszenie serwisowe