Gwarancja

Lodówki kosmetyczne Frig objęte są 24 miesięczną gwarancją.

W przypadku naprawy gwarancyjnej musisz tylko spakować produkt i wysłać go do nas, my zajmujemy się resztą!
W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania paczki otrzymasz od nas decyzję o naprawie lub wymianie lodówki na nową.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Frig) – o ile urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
• Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu. W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
• Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Frig.
• Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności koszt naprawy ponosi Kupujący.
• Pozostałe kwestie, nie omówione powyżej, reguluje obowiązujący Kodeks Cywilny.

Gwarancja nie obejmuje

• Uszkodzeń wynikających z powodu braku przeprowadzania okresowego czyszczenia urządzenia (elementy wentylacyjne).
• Przypadkowych uszkodzeń, usterek wynikających z zaniedbań, nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz niestosowania się do instrukcji obsługi lodówki.
• Używania urządzenia w celu innym niż jego przeznaczenie (chłodzenie kosmetyków i podgrzewanie maseczek).
• Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż pracownicy firmy Frig.
• Normalnego zużycia w wyniku użytkowania.    

Ważne informacje

• W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego znajdujący się poniżej.
• Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis, który na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.
• W sytuacji gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. W sytuacji gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową + koszt transportu zwrotnego.
• W sytuacji gdy Nabywca nie akceptuje kosztów naprawy urządzenia po okresie gwarancyjnym, pobierana jest opłata za diagnozę serwisową w kwocie 100zł.
• Dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia do naprawy jest wiadomość mailowa wysłana po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem.
• Po dokonaniu naprawy sprzęt odsyłany jest bezpłatnie do Nabywcy.

Zgłoszenie serwisowe