Gwarancja

Lodówki kosmetyczne Frig objęte są 24 miesięczną gwarancją.

W przypadku naprawy gwarancyjnej musisz tylko spakować produkt i wysłać go do nas, my zajmujemy się resztą!
W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania paczki otrzymasz od nas decyzję o naprawie lub wymianie lodówki na nową.

Jak dokonać zgłoszenia serwisowego?

1.Wypełnij formularz poniżej.

2.Poczekaj na odpowiedź, napiszemy jak należy postępować dalej.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji firmy Frig) – o ile urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

• Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
• Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu. W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
• Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Frig.
• Naprawa lub wymiana urządzenia w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności koszt naprawy ponosi Kupujący.
• Pozostałe kwestie, nie omówione powyżej, reguluje obowiązujący Kodeks Cywilny.

Gwarancja nie obejmuje

• Uszkodzeń wynikających z powodu braku przeprowadzania okresowego czyszczenia urządzenia (elementy wentylacyjne).
• Przypadkowych uszkodzeń, usterek wynikających z zaniedbań, nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz niestosowania się do instrukcji obsługi lodówki.
• Używania urządzenia w celu innym niż jego przeznaczenie (chłodzenie kosmetyków i podgrzewanie maseczek).
• Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż pracownicy firmy Frig.
• Normalnego zużycia w wyniku użytkowania.    

Ważne informacje

• W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego znajdujący się poniżej.
• Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis, który na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.
• W sytuacji gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. W sytuacji gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową + koszt transportu zwrotnego.
• W sytuacji gdy Nabywca nie akceptuje kosztów naprawy urządzenia po okresie gwarancyjnym, pobierana jest opłata za diagnozę serwisową w kwocie 100zł.
• Dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia do naprawy jest wiadomość mailowa wysłana po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem.
• Po dokonaniu naprawy sprzęt odsyłany jest bezpłatnie do Nabywcy.

Zgłoszenie serwisowe